Mağaza

Aizanoi-1
1 Mayıs 2017
Kaunos/Kbid Toplantıları 2
1 Mayıs 2017

XVII-XVIII ve XIX. Yüzyıllarda Fransız Seyahatnamelerinde Osmanlı Toplumu

30,00

Açıklama

317 s, s/b resimler, Türkçe.

Dr. Serpil Gürer’in bu incelemesinde, Osmanlı imparatorluğu için önemli bir dönem olan XVIl-XVI11 ve XIX. yüzyılda Osmanlı İmparator¬luğuna gelen çeşitli meslek gruplarından Fransız gezginlerin seya¬hatnameleri ele alınarak, çeşitli toplumsal kitleler çerçevesinde Os¬manlı toplumunun nasıl şekillendiği ve imgelerin nasıl oluştuğu ele alınıyor.
Söz konusu dönemlerde, toplumsal ve siyasal olaylar doğrultusun¬da imgelerde çeşitli değişiklikler meydana gelmiştir. Gezginler bu yüzyıllarda, Osmanlı İmparatorluğunu ve toplumunu özellikle de Türkleri daha yakından tanımaya çalışmışlardır. Ancak, Haçlı sefer¬lerinden başlayarak, Fransızların bakış açıları ve önyargıları doğrul¬tusunda oluşturdukları imgeler, kolay kolay silinmeyecek bir şekil¬de Fransız toplumunun zihnine yerleşmiş ve Türkler onlar için hep “öteki” olarak kalmışlardır.
Türklerle bu kadar ilgilenen Fransız gezginler Osmanlı Toprakların¬da yaşayan Gayrimüslim halklarla pek fazla ilgilenmemişlerdir. Gay¬rimüslimlere ilişkin yüzeysel bilgiler vermekle yetinmişlerdir. Döne¬min toplumsal ve siyasal olayları doğrultusunda Fransız gezginler bazı dönemlerde Ermenilere, bazı dönemlerde ise Rumlara karşı kendilerini yakın hissetmişlerdir.
Yani, Fransız gezginlerin Osmanlı Topraklarında özellikle gözlem¬ledikleri “öteki” Türklerdir. Bu nedenle de, söz konusu gezginlerin seyahatnamelerinde karşımıza çıkan kalıp imgeler ve kalıp sahneler genel olarak Türklere ilişkindir.

Ek bilgi
ISBN

Yayınevi

Bilgin Kültür Sanat

Yazar

Serpil Gürer