Mağaza

Sepeti görüntüle “Hitit İmparatorluk Dönemi Kaya Anıtları” sepetinize eklendi.
Hititlerde ve Eski Anadolu Toplumlarında Din, Devlet, Halk ve Eğlence
1 Mayıs 2017
Kureyşler Barajı Kurtarma Kazıları 2014
1 Mayıs 2017

Ulus-Devlet Bağlamında Belgelerle Ankara Etnografya Müzesi’nin Kuruluşu Ve Millî Müze

40,00

Açıklama

Ulus-Devlet Bağlamında Belgelerle Ankara Etnografya Müzesi’nin Kuruluşu Ve Millî Müze

464 s, renkli ve s/b resimler, Türkçe. Bir ulus-devlet olarak kurulan Türkiye Cumhuriyeti, ilk yıllarında kendi ulusunun kökenini ve geçmişini araştıran, yarattığı maddi ve manevi değerleri toplayan, bunları topluma sunan ve bu sayede de ona ulusal bir kimlik kazandırmayı amaçlayan projeler ortaya koymuştur. Bu çerçevede, Osmanlı’nın son dönemlerinde planlanan millî müze ve etnografya müzesi projeleri hayata geçirilmek istenmiştir. Ne yazık ki, günümüze kadar ismi “Millî Müze” olan bir müze kurulamamış, bu kavram da coğrafyayı temel alan bir görüşle içeriği değiştirilerek farklı bir temele oturtulmuştur. Ancak Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında, millî müze sıfatını da taşıyabilecek, küçük de olsa bir etnografya müzesi kültür hayatımıza kazandırılmıştır. Millî Müze kurma hedefi, Anadolu coğrafyasının kültürleri üzerine düşünme ve fikir geliştirme sürecini de başlatmıştır. Son kale Anadolu’nun kurtuluşu, yaraların sarılması ve kurulan ulus-devleti çağdaş uygarlıklar arasına sokma çabası, Türkiye Cumhuriyeti’ni Osmanlı’yı kurtarma doğrultusunda geliştirilen üç tarz-ı siyasetin kültürel yaklaşımlarının dışında bir yol izlemek zorunda bırakmıştır. Bu tarz-ı siyaset Anadoluculuk olmuştur. Bu yapıt, ulus-devlet bağlamında Türk müzeciliğine farklı bir bakış açısı getirmekte, belgelerle, Türkiye Cumhuriyeti’nin inşa ettiği ilk müze olan Ankara Etnografya Müzesi’nin kuruluşunu incelemekte ve Millî Müze düşüncesinin Osmanlı’dan günümüze geçirdiği aşamaları ortaya koymaktadır. Bu çerçevede, Millî Müze kavramının, yalnızca Türk eserlerini kapsayan bir müze anlayışından, önce Anadolu’nun 1071 öncesi kültürlerini de Türk sayan, sonra da Anadolu’nun geçmişten günümüze kadar tüm kültürlerini kucaklayan bir müze anlayışına doğru evrimleştiğini tespit etmektedir.

Ek bilgi
ISBN

Yayınevi

Bilgin Kültür Sanat

Yazar

Hüseyin Karaduman