Mağaza

Ulus-Devlet Bağlamında Belgelerle Ankara Etnografya Müzesi’nin Kuruluşu Ve Millî Müze
1 Mayıs 2017
Kavşak
1 Mayıs 2017

Kureyşler Barajı Kurtarma Kazıları 2014

200,00 170,00

Açıklama

Kureyşler Barajı Kurtarma Kazıları 2014 / Kureyşler Dam Rescue Excavations 2014

743 s, renkli resimler, katlanır sayfalar, sert kapak ciltli, Türkçe makaleler, İngilizce özetler.

İÇİNDEKİLER

 • Özdoğan, Mehmet / SUNUŞ
 • Türktüzün, Metin – Serdar Ünan / ÖNSÖZ
 • Erol, M. İzzet  / Kureyşler Barajı Planlama, İnşaat Çalışmaları ve Çevresel Etki Değerlendirme / Kureyşler Dam Planning Construction Works And Envıronmental Impact Assessment
 • Ergüler, Zeynal Abiddin – Enes Zengin – Ali Samet Öngen / Höyüktepe ve Attepe Arkeolojik Yerleşim Alanlarının Jeolojik, Jeomorfolojik ve Jeoteknik Özellikleri / Geological, Geomorphological And Geotechnical Properties Of Höyüktepe And Attepe Archaeological Settlement Area
 • Tüktüzün, Metin – Serdar Ünan / Kureyşler Barajı Kurtarma Kazıları 2014 Yılı Çalışmaları / Kureyşler Dam Rescue Excavations 2014 Campaign
 • Dinçer, Berkay / Kureyşler Baraj Gölü Havzasında 2014 Yılı Paleolitik Araştırmaları / Paleolithic Researches In Kureyşler Dam Reservoir Basin: 2014 Season
 • Ünan, Nazan / Höyüktepe Erken Tunç Çağı Mimarisi: 2014 Yılı Bulguları / Höyüktepe Early Bronze Age Architecture: 2014 Season Findings
 • Ünan, Nazan / Höyüktepe 2014 Yılı Erken Tunç Çağı Çanak Çömleği / Höyüktepe Early Bronze Age Pottery: 2014 Season Findings
 • Köymen, Gözde / Höyüktepe 2014 Yılı Erken Tunç Çağı Tekstil Grubu: Ağırşak, Dokuma Tezgâh Ağırlıkları ve Boncuklar / Early Bronze Age Textile Group At Höyüktepe: Spindle Whorl, Loom Weights And Beads: 2014 Season Findings
 • Kolankaya-Bostancı, Neyir / Höyüktepe 2014 Yılı Erken Tunç Çağı Yonmataş Endüstrisi / Early Bronze Age Lithic Industry From Höyüktepe: 2014 Season Findings
 • Andaç, Merve / Höyüktepe 2014 Yılı Erken Tunç Çağı Kesici Sürtme Taş Aletleri / Early Bronze Age Ground Stone Tools With Cutting Edge From Höyüktepe: 2014 Season Findings
 • Baysal, Adnan / Höyüktepe Öğütme Taşları Üzerine İlk Gözlemler / The First Observations On The Höyüktepe Ground Stones
 • Türkcan, Ali Umut – Zeki Barış Beyoğlu / Höyüktepe 2014 Yılı Erken Tunç Çağı Damga Mühürleri / Höyüktepe Early Bronze Age Stamp Seals In 2014
 • Sandalcı, Serpil / Höyüktepe 2014 Yılı Erken Tunç Çağı Hayvan ve İnsan Figürinleri / Bronze Age Zoomorphic And Anthropomorphic Figurines From Höyüktepe: 2014 Season Findings
 • Türktüzün, Metin – Nazan Ünan – Sibel İnal / Höyüktepe 2014 Yılı Erken Tunç Çağı Metal Bulgularına Dair Bir Değerlendirme / An Evaluation Of Early Bronze Age Metal Finds From Höyüktepe: 2014 Season
 • Işık, Damla / Höyüktepe 2014 Yılı Erken Tunç Çağı Sapan Taşları / Early Bronze Age Sling Stones From Höyüktepe: 2014 Season
 • Ünan, Serdar / Höyüktepe Geç Doğu Roma Dönemi Mimarisine İlişkin İlk İncelemeler / Preliminary Reflections On Höyüktepe Late Eastern Roman Architecture
 • Ünan, Serdar / Höyüktepe ve Dereköy Nekropolü 2014 Yılı Mezar Tipleri / Tomb Types Of Höyüktepe And Dereköy Necropolis: 2014 Season Findings
 • Gençer, Neşide / Höyüktepe 2014 Yılı Hellenistik ve Roma Dönemleri Seramikleri / Pottery Of Hellenistic And Roman Perıods From Höyüktepe: 2014 Season
 • Oransay, Alptekin / Höyüktepe, Attepe ve Dereköy 2014 Yılı Madeni Buluntuları / Metal Finds From Höyüktepe, Attepe And Derekoy: 2014 Season
 • Karaca, Recep / Kureyşler Barajı Kurtarma Kazıları (Höyüktepe ve Attepe Yerleşimi) 2014 Yılında Ele Geçen Sikkeler / Coins Recovered From Kureyşler Dam Salvage Excavations In 2014 (Höyüktepe And Attepe Settlements)
 • Elâm, Nilgün / Höyüktepe’den (Kütahya) Opsikion Theması Strategosu Thomas’a Ait Bir Bizans
 • Kurşun Mührü / A Byzantine Lead Seal (From Höyüktepe/Kütahya) Belonged To Thomas Strategos Of
 • Opsician Theme
 • Bilgiç, Hakan / Höyüktepe ve Attepe Yerleşimi 2014 Yılı Cam Bilezikleri / Glass Bracelets From Höyüktepe And Attepe Settlements: 2014 Season
 • Külahlı, Mehtap / Höyüktepe 2014 Yılı Geç Doğu Roma Dönemi Çatı Kiremitleri Late East Roman Period Roof Tiles Of Höyüktepe: 2014 Season Findings
 • Erkman, Ahmet Cem – Seçil Sağır – Yarenkür Alkan / Höyüktepe 2014 Yılı Paleoantropolojik ve Zooarkeolojik Analizi / Höyüktepe Paleoanthropological And Zooarcheological Analysis: 2014 Season Findings
 • Kavak, Salih – Halil Çakan / Kureyşler Barajı Kurtarma Kazıları’na (Höyüktepe) Ait 2014 Yılı Ön Arkeobotanik
 • Bulgular / Preliminary Archaeobotanical Report Of Kureyşler Dam Salvage Excavations (Höyüktepe): 2014 Season Findings
 • Abstracts
 • Kısaltmalar Listesi
 • Teşekkür
Ek bilgi
ISBN

Yayınevi

Bilgin Kültür Sanat

Yazar

Metin Türktüzün, Serdar Ünan