Mağaza

Işın Yalçınkaya’ya Armağan
2 Mayıs 2017
Roma İmparatorluk Döneminde Mermer Ocakları Organizasyonu
2 Mayıs 2017

Karadeniz’den Fırat’a Bilgi Üretimleri

120,00

Açıklama

Karadeniz’den Fırat’a Bilgi Üretimleri / Önder Bilgi’ye Armağan Yazılar

480 s, s/b resimler, Türkçe, sert kapak ciltli, İngilizce ve Almanca makaleler.

İçindekiler

Önsöz
Prof. Dr. Önder Bilgi’nin Özgeçmişi
Önder Bilgi’nin Yayınları

Akdeniz, Engin / Kuşadası Kadıkalesi Kazısı’nın ilk Tunç Çağı Buluntuları
Meriçboyu, Yıldız Akyay / Kuzey Pontus’da Bulunmuş Bazı Eserlerin Yapım Yeri Üzerine Görüşler
Arsebük, Güven / Australopithecuslar (İnsanın İnsanlaşma Aşamalarına Bir Örnek)
Baltacıoğlu, Hatçe / Buda Oturuşunda Betimlenmiş Geç Neolitik Çağ Köşk Höyük Heykelcikleri
Czichon, Rainer M. – Nihal Temuçin-Czichon / Kuzey Anadolu’da Yeni Bir Hitit Yerleşmesi – Oymaağaç/Nerik- Projesi
Çilingiroğlu, Altan / Ayanis Kalesi’nde Bulunan Demir Bir Kılıç
Demirkol, Ali Serkander – Mesut Gök / Muhtar Kent Özel Koleksiyonunda Bulunan Boğa Protomu Biçimli Bir Hitit Ritonu ve Bazı Yorumlar
Dinç, Rafet / Antiokheia ad Maeandrum Yakınlarındaki Roma Köprüsü
Dönmez, Şevket / Avrasyalı Savaşçı-Atlı Göçebeler’in Karadeniz Bölgesi’ndeki Varlıklarına Ait Yeni Kanıtlar / New Evidences on the Existence of Eurasian Horse-riding Nomads in the Black Sea Region, Turkey
Duru, Refik / Yesemek Heykel Atelyesi ile İlgili iki Bulgu
Erdal, Yılmaz Selim / İkiztepe’de Kafa Yaralanmaları: Anadolu’dan Erken Bir Savaşın İzleri
Ghadim, Farshid Iravani / Jafar Abad VIII. Kurgan Kazıları, Kuzeybatı İran
Günel, Sevinç / Cine – Tepecik Kazıları Işığında Bölgenin Tarihöncesi Kültürleri Üzerine Bir İnceleme
Hüryılmaz, Halime / Gökçeada-Yenibademli Höyük: Troia’nm Denizaşırı Uydusundan Bezemeli Keramik Örnekleri
Ioannidou, Evangelia / Environmental Archaeology in the Southern Black Sea Region
Ökse, A. Tuba / Salat Tepe Kalkolitik Dönem Yerleşimi
Özbek, Metin / Köşk Höyük’te Kil Sıvalı İnsan Başları: Son Buluntular Işığında Yeni Bir Değerlendirme
Özfırat, Aynur / Erzurum Müzesi’nden İnsan Figürlü Bir Çömlek
Özgen, İlknur / A Study of Anatolian Archaeological Material in the Iron Age From An Anatolian Perspective: A Re-Evaluation of the Use oftheTerm ‘East Greek’
Özkan, Süleyman / Eski Anadolu’da Kuvars Taşı İşlemeciliği
Öztan, Aliye / Köşk Höyük Kabartmalı Kaplarında Boğa ve Geyik Başı Betimleri
Sandalcı, Serpil / İkiztepe Boynuz Tutamaklı Çanaklar Üzerine Bir Değerlendirme
Sevin, Necla Arslan – Haydar Kalsen / Harput Esadiye (Aslaniye) Külliyesi
Sevin, Veli / Doğu Anadolu’nun Bölgesel Kültürleri (Süs İğneleri Işığında)
Süel, Aygül / Ortaköy-Şapinuva Tabama Mühürleri
Süel, Mustafa / Ortaköy-Şapinuva’da Bulunan Bir Bronz Miğfer
Tarhan, M. Taner / Müze ve İnsan
Tsetskhladze, Gocha R. / Scythians in the Central Black Sea Region of Turkey?
Tütüncüler, Özlem / M.Ö. III. Binyılda Orta Anadolu’nun Kuzeyine Ait Bir Grup Madenî Vazo Başlı İğne
Yalçıklı, Derya / Mezraa Höyük’ten Bir Grup Figürin
Yıldırım, Tayfun / Resuloğlu Mezarlığında Ele Geçen Bir Grup Sap Delikli Balta
Zimmermann, Thomas / Hieb Und Stichfest?- Kritische Betrachtungen Zu Einigen Frühbronzezeitlichen Waffenformen Aus Vorderasien

Ek bilgi
ISBN

Yayınevi

Bilgin Kültür Sanat

Yazar

Aliye Öztan, Şevket Dönmez