Mağaza

Tasmasor
2 Mayıs 2017
Karadeniz’den Fırat’a Bilgi Üretimleri
2 Mayıs 2017

Işın Yalçınkaya’ya Armağan

75,00 60,00

Açıklama

Işın Yalçınkaya’ya Armağan / Studies in Honour of Işın Yalçınkaya

282 s, s/b resimler, Türkçe ve İngilizce makaleler.

İçindekiler

 • Taşkıran, Harun / Önsöz/Preface
 • Prof. Dr. Işın Yalçınkaya’nın Özgeçmişi
 • Prof. Dr. Işın Yalçınkaya’nın Yayınları
 • Prof. Dr. Işın Yalçınkaya’nın Kazı ve Araştırma Projeleri

ANILAR / MEMORIES

 • Balkan-Atlı, Atlı / “Şehremuz 1982”
 • Kartal, Metin / “Olympos”
 • Kösem, M. Beray / “Baklava üstü helva”
 • Özçelik, Kadriye / “Karainde bir öğleden sonra”
 • Kartal, Gizem / “Olmaz olmaz deme hiç!”

MAKALELER / PAPERS

 • Atıcı, Ahmet Levent / Epipaleolithic Archaeology in Turkey
 • Aykurt, Ayşegül – Nurperi Ayengin / Karain Mağarası B Gözü Erken Kalkolitik Çağ Seramiği
 • Biagi, Paolo / Late (Upper) Palaeolithic Sites at Jhimpir in Lower Sindh (Thatta, Pakistan)
 • Bulgan, Fatma – Bahattin Çelik / A New Statue From Gaziantep in Southeast Turkey
 • Bulgan, Fatma – Bahattin Çelik / Türkiye’nin Güneydoğusundaki Gaziantep’ten Yeni Bir Heykel
 • Çelik, Bahattin / A New Statue From Karahan Tepe
 • Çizmeli-Öğün, Zeynep / Suluin Karain Mağaralarında Ele Geçen Sikkeler
 • Demirel, Arzu / Mağara Paleoekolojisi ve Mikrofauna Tafonomisi
 • Erek, Cevdet Merih / Kahramanmaraş İli Prehistoryası
 • Kadıoğlu, Musa – Canan Özbil / Atça’da (Aydın) Bulunan Yeni Bir Mil Taşı
 • Kartal, Gizem / Karain Mağarası B Gözü Orta Paleolitik Katlaşımmın Teknolojik Analizi
 • Kartal, Metin / Epi-paleolithic-Early Neolithic Findings in Northern and Midwestern Turkey and Lithic Comparisons With Southwestern Anatolia
 • Kartal, Metin / Kuzey ve Orta-Batı Türkiye’de Epi-paleolitik-Erken Neolitik Buluntular ve Güneybatı Anadolu İle Olan Yontmataş Karşılaştırmalar
 • Karul, Necmi / Anadolu’da Boğa Sembolü ve Batıya Transferi
 • Kösem, Makbule Beray / Yontmataş Endüstride Çizim: Neden ve Nasıl
 • Mustafaoğlu, Gökhan / Karain Mağarası E Gözü-Doğu Profilinin Arkeostratigrafisi
 • Özdoğan, Mehmet / Anadolu ilk Neolitik Kültürlerinin Kökeni Sorunu
 • Taşkıran, Harun – Zehra Fürüzen Taşkıran / İki Yüzeyli Aletlerin Anadolu’daki Dağılımında Yeni Bir Nokta: Afyonkarahisar
 • Yaman, İrfan Deniz / Karain Mağarası B Gözünün Jeolojik ve Arkeolojik Stratigrafisi
Ek bilgi
ISBN

Yayınevi

Bilgin Kültür Sanat

Yazar

Gizem Kartal, Harun Taşkıran, Kadriye Özçelik, Makbule Beray Kösem, Metin Kartal